Studii Biblice - Proiectul Tyndale
acasa despre noi studiu biblic articole comanda contact

Însuşire: prelegerea - împărtăşire: discuţia

Multe metode de predare pot fi folosite în cadrul studiului biblic pentru adulţi. Însă două dintre acestea promit mai mult în ce priveşte eficacitatea predării şi a învăţării: prelegerea şi discuţia. De ce?apus de soare

Răspunsul se găseşte în însăşi natura instruirii adulţilor. Adulţii sunt adulţi.De aceea,ei contribuie la predare, oferind din experienţa lor de viaţă, istoria personală etc.Predarea este pentru ei o combinaţie între aînsuşi şi a împărtăşi. Trebuie să însuşească ceea ce le lipseşte pentru a veni în întâmpinarea provocărilor din prezent şi din viitor. Pe de altă parte, trebuie să împărtăşească ceea ce au pentru ca alţii să înveţe din succesul lor din trecut şi din prezent şi, da, din eşecurile lor.

O bună modalitate în care adulţii pot însuşi cunoştinţele necesare este prin folosirea eficientă a prelegerii. Cuvântul-cheie este eficienţa. (Toţi am experimentat prelegeri ineficiente pe care le-am putea descrie ca fiind discursuri ilogice şi irelevante ce par să nu se mai sfârşească.) Prelegerea este cea mai eficientă atunci când prezintă informaţii relevante într-o manieră ordonată. Eficienţa prelegerii poate fi amplificată urmărind cele trei îndemnuri de mai jos.

1. Pregăteşte cu atenţie prelegerea, urmărind o predare clară şi fiind sensibil la nevoile elevilor.

2. Foloseşte elemente vizuale (planşe, tablă şi cretă, foi de hârtie etc.) pentru a-i ajuta pe elevi să „vadă” lecţia, precum şi să o audă.

3. Prezintă prelegerea cât mai concis (10-20 de minute). Prelegerile mai lungi pot fi împărţite în mai multe etape, iar între acestea se pot pune întrebări, poate fi prezentat un rezumat sau chiar se poate servi o cafea.

Dar până şi prelegerea eficientă are limitele ei. Uneori învăţătorul trebuie să se oprească din vorbit şi să înceapă să asculte. Aici are valoare discuţia, ca metodă. (Toţi am experimentat discuţii ineficiente pe care le-am putea descrie ca fiind vorbării din ce în ce mai inutile.) Discuţia este cea mai eficientă atunci când ajută la clarificarea, îmbunătăţirea sau corectarea informaţiei, a ideilor sau a sentimentelor. Eficienţa discuţiei poate fi amplificată urmărind cele trei îndemnuri de mai jos.

1. Planifică să permiţi discuţii care vin în sprijinul studiului biblic.

2. Caută contribuţia tuturor elevilor. Limitează-i cu amabilitate pe cei care contribuie frecvent şi încurajează-i pe cei mai rezervaţi. Toţi au ceva de împărtăşit.

3. Foloseşte timpul şi intensitatea discuţiei astfel încât să menţii interesul tuturor elevilor şi să-i ajuţi să însuşească din împărtăşire.

4. Pregăteşte întrebări potrivite care îi vor conduce pe elevi către obiectivul lecţiei.

Prelegerea şi discuţia le oferă adulţilor oportunitatea de a însuşi şi a împărtăşi. Folosirea echilibrată şi înţeleaptă a acestor metode poate avea un impact pozitiv asupra elevilor adulţi din grupul tău de studiu.