Studii Biblice - Proiectul Tyndale
acasa despre noi studiu biblic articole comanda contact

mărturisire de credinţă

 • Inspiraţia verbală şi plenară a Scripturii – Cuvântul lui Dumnezeu este unica măsură a credinţei şi practicii noastre. Nu conţine greşeli în manuscrisele originale (II Timotei 3:16).
 • Un singur Dumnezeu adevărat – Există un Dumnezeu viu şi adevărat (I Corinteni 8:6).
 • Trinitatea Divinităţii – Cele trei persoane – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt – sunt egale în ceea ce priveşte atributele divine, dar au roluri diferite în lucrarea de răscumpărare (Fapte 5:30-23).
 • Duhul Sfânt şi lucrarea Sa – El este agentul care realizează în om naşterea din nou; El convinge de păcat, pecetluieşte, sălăşluieşte, împuterniceşte, călăuzeşte, mărturiseşte, sfinţeşte şi ajută (Ioan 14:16, 17).
 • Personalitatea lui Satan – Deşi a fost creat de Dumnezeu ca un înger, datorită mândriei şi răzvrătirii el a devenit duşmanul celui ce l-a creat. El e dumnezeul infam al acestui veac, a cărui destinaţie eternă este Lacul de Foc (II Corinteni 4:4).
 • Relatarea creaţiei din Geneza – Omul a fost creat printr-un act personal al lui Dumnezeu (Geneza 1).
 • Păcatul originar şi căderea omului – Omul a fost creat inocent. Prin încălcarea voluntară a legii lui Dumnezeu, el a făcut ca toţi urmaşii lui să se nască în păcat şi sub dreapta condamnare a lui Dumnezeu (Romani 5:12).
 • Naşterea din fecioară a lui Cristos – Cristos a fost conceput în mod miraculos de Duhul Sfânt şi născut de Maria, o fecioară. El e atât Fiul lui Dumnezeu, cât şi Dumnezeu Fiul (Matei 1:18).
 • Mântuirea prin credinţa în sângele vărsat al lui Cristos – Credinţa în Domnul Isus Cristos este singura condiţie pentru mântuire (Efeseni 2:8, 9). Pocăinţa este o parte integrantă a credinţei mântuitoare (Fapte 20:21).
 • Învierea trupească şi preoţia lui Cristos – Cristos stă în prezent la dreapta Tatălui, mijlocind pentru noi (Evrei 12:2).
 • Harul şi naşterea din nou – Naşterea din nou e un act instantaneu săvârşit de Duhul Sfânt (Ioan 3:3).
 • Îndreptăţirea prin credinţă – Credincioşii sunt declaraţi drepţi numai pe baza credinţei în sângele vărsat al Răscumpărătorului (Romani 5:1).
 • Sfinţirea credinciosului – Credinciosul este pus deoparte pentru Dumnezeu. Acest proces are trei aspecte: mai întâi, este un act etern al lui Dumnezeu, având la bază răscumpărarea în Cristos; apoi, este o schimbare continuă a vieţii credinciosului, pe măsură ce Duhul Sfânt aplică Cuvântul lui Dumnezeu; în cele din urmăl, finalizarea acestui proces va avea loc la întoarcerea Domnului
  (I Tesaloniceni 5:23).
 • Siguranţa credinciosului – Toţi cei născuţi din nou sunt păstraţi de Dumnezeu Tatăl pentru Isus Cristos (Ioan 19:28, 29).
 • Biserica – Biserica locală este un trup organizat şi care se autoguvernează, format din credincioşi botezaţi (Fapte 2:41, 42). Biserica este Trupul lui Cristos, în care toţi credincioşii noutestamentari sunt uniţi (Efeseni 5:23).
 • Actele de cult ale bisericii locale: botezul prin cufundare şi Cina Domnului – Botezul creştinesc este prin cufundarea credinciosului în semn de identificare cu Cristos în moartea, îngroparea şi învierea Lui (Matei 28:19, 20). Cina Domnul este comemorarea morţii lui Cristos până la întoarcerea Lui (I Corinteni 11:26).
 • Separarea biblică – ecleziastică şi personală – Biblia ne porunceşte să ne separăm de lume şi de apostazia ecleziastică (Romani 16:17).
 • Supunerea faţă de autoritatea civilă – Autoritatea civilă este orânduită de Dumnezeu pentru binele nostru. Suntem îndemnaţi să ne rugăm pentru funcţionarii publici, să-i onorăm şi să-i ascultăm (Romani 13:1).
 • Poziţia lui Israel – Israel este poporul pe care Dumnezeu l-a ales în mod suveran şi care, conform legământului, va rămâne etern al Lui (Romani 11:1, 2).
 • Răpirea bisericii înainte de Necazul cel Mare – Biserica va fi ridicată în atmosferă pentru a-L întâlni pe Domnul înainte de cei şapte ani de necazuri (Apocalipsa 3:10).
 • Întoarcerea lui Cristos înainte de Mileniu – Cristos se va întoarce cu putere şi mare glorie pentru a Se aşeza pe tronul lui David (Matei 24:29-31).
 • Domnia milenară a lui Cristos – Cristos va stabili împărăţia milenară (Apocalipsa 20:1-4).
 • Gloria eternă în rai pentru cei drepţi – Numai cei care au fost îndreptăţiţi prin credinţă şi sunt drepţi în ochii lui Dumnezeu vor rămâne etern în prezenţa Lui (Luca 16:25).
 • Chinul etern în iad pentru cei răi – Cei care persistă în necredinţă sunt sub blestem şi vor avea parte de o suferinţă conştientă eternă în Lacul de Foc (Apocalipsa 20:15).