Studii Biblice - Proiectul Tyndale
acasa despre noi studiu biblic articole comanda contact

studiu biblic: Noul Testament Vechiul Testament Cărţi

Adevaruri eterne pentru viata de zi cu zi - elev

 

Adevăruri eterne pentru viaţa de zi cu zi - Predica de pe munte
Manualul elevului

Multe predici sunt bune. Puţine sunt deosebite sau memorabile. Predica de pe Munte e deosebită, memorabilă şi are o importanţă eternă. Când Isus a început această predică, o mulţime de oameni aştepta să-I audă cuvintele. Când a terminat-o, mulţimea a rămas uluită de învăţătura Lui. Toţi au recunoscut că El „îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor” (Matei 7:29). Putem înţelege de ce oamenii au reacţionat astfel. În final, spre deosebire de cărturari şi farisei, Isus a vestit adevărul cu autoritate. El venise de la Tatăl pentru a îndemna poporul Israel să renunţe la religia formală, să-i ofere mântuirea şi să proclame mult-aşteptata Împărăţie. Împărăţia va fi instaurată în viitor, dar o putem anticipa prin credinţă şi putem experimenta încă de pe acum binecuvântările pe care Isus le-a promis celor a căror inimă este pe placul lui Dumnezeu. Predica prezintă adevăruri eterne pentru viaţa de zi cu zi. Acest studiu biblic îţi va îndrepta atenţia asupra neprihănirii adevărate, îţi va mări credinţa în neprihănitul nostru Domn şi te va provoca să-L asculţi cu mai multă fidelitate.

vezi cuprinsul

Adevaruri eterne pentru viata de zi cu zi - invatator

 

Adevăruri eterne pentru viaţa de zi cu zi - Predica de pe munte
Manualul învăţătorului (CD)

O predică trebuie să răsune de autoritate divină, să onoreze Scripturile, să-L înalţe pe Dumnezeu, să-i liniştească pe cei tulburaţi şi să-i tulbure pe cei liniştiţi. Predica de pe Munte a făcut toate acestea, şi chiar mai mult. A fost o predică desăvârşită din toate punctele de vedere. Isus a vorbit cu autoritate, a rezonat adevărul din Vechiul Testament, L-a înălţat pe Tatăl din cer, i-a încurajat pe ascultători printr-o serie de binecuvântări şi a mustrat ipocrizia cărturarilor şi a fariseilor. Nu este de mirare că „noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui” (Mt. 7:28). Acest studiu biblic vă va atrage, pe tine şi pe elevii tăi, mai aproape de Domnul şi unii de alţii. Dacă sunteţi trudiţi în această lume copleşită de stres şi fragmentată de ură şi violenţă, veţi găsi că acest curs vă înalţă sufletele şi vă conduce spre o lume mai bună, condusă de neprihănitul Isus. Acum pregătiţi-vă pentru cea mai bună predică pe care o veţi auzi vreodată!

vezi lecţia 1 (pdf)

Ce invata Biblia - elev

 

Ce învaţă Biblia
Manualul elevului

Noi, cei care trăim în lumea modernă, suntem martorii unei explozii de proporţii astronomice a cunoştinţei şi a aplicării acesteia în multe domenii, printre care se numără călătoria în spaţiu, medicina şi tehnologia asistată de calculatoare. Toate aceste progrese ne-au schimbat viaţa. Unii sugerează că am trecut dincolo de lumea modernă în cea „postmodernă” – o lume în care a crescut şi numărul diferitelor perspective ale oamenilor asupra lumii. Cultura noastră nu mai are un consens cu privire la ce este adevărat şi ce nu. O asemenea gândire în mintea multora a dat la o parte Biblia – împreună cu perspectiva acesteia despre Dumnezeu. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Şi, chiar atunci când este privită ca simplă literatură veche, trebuie luată în serios ca şi carte de înţelepciune. Ce învaţă Biblia este un studiu biblic de bază privitor la chestiunile esenţiale ale vieţii. Acest curs se focalizează asupra trei întrebări fundamentale care îşi găsesc răspunsul în Biblie: cine e Dumnezeu? Cine sunt eu? Există viaţă după moarte?

vezi cuprinsul

Ce invata Biblia - intatator

 

Ce învaţă Biblia
Manualul învăţătorului (CD)

Ce învaţă Biblia este un studiu biblic ce caută să se adreseze unor nevoi majore din viaţa adulţilor, fie că aceştia sunt credincioşi nou-convertiţi, credincioşi maturi sau necredincioşi. Adulţii trebuie să cunoască şi să se gândească la întrebările importante legate de Dumnezeu, de ei înşişi şi de viaţa după moarte. De asemenea, ei trebuie să ştie că Biblia vorbeşte cu autoritate despre lucrurile importante ale vieţii şi că oferă răspunsuri temeinice. În cele din urmă, adulţii au nevoie de încurajare pentru a lua în considerare şi a răspunde, cu umilinţă, la învăţătura Bibliei privitoare la întrebările importante ale vieţii.

vezi lecţia 1 (pdf)

Apocalipsa - elev

 

Apocalipsa - Evenimente viitoare, speranţă actuală
Manualul elevului

Bun venit la studiul Apocalipsei. Acesta este pentru tine o oportunitate deosebită. Şi vestea bună este că poţi înţelege Apocalipsa şi poţi găsi în ea o valoare practică. Pe măsură ce vei parcurge acest studiu biblic, te vei familiariza cu informaţia de bază a cărţii Apocalipsa şi vei înţelege scopul şi diviziunile majore ale acesteia. Apocalipsa este o carte în care Dumnezeu „descoperă” ceea ce a plănuit să facă la sfârşitul epocii noastre. Ştiind că Dumnezeu Se va îngriji de ziua de mâine, suntem încurajaţi să ne încredem în El astăzi. La sfârşitul acestui curs, trebuie să fii în stare: să afirmi informaţia de bază şi schema Apocalipsei; să rezumi scopul Apocalipsei şi să-l raportezi la mesajul speranţei actuale ce trebuie înţeles din acesta; să raportezi scopul şi mesajul Apocalipsei la biserica de azi; să accepţi şi să preţuieşti binecuvântarea şi responsabilitatea legată de studiul Apocalipsei.

vezi cuprinsul

Apocalipsa - invatator

 

Apocalipsa - Evenimente viitoare, speranţă actuală
Manualul învăţătorului (CD)

Este important să observăm că evenimentele viitoare precedă speranţa actuală. Speranţa credinciosului azi, când răul şi oamenii răi par să fi câştigat victoria, reiese dintr-o încredere neclintită în Dumnezeu. Această încredere este bazată nu numai pe ceea ce Dumnezeu a făcut în trecut şi face în prezent, ci şi pe ceea ce El va face în viitor. Cunoaşterea şi înţelegerea evenimentelor viitoare îi oferă elevului o speranţă actuală. Acest studiu biblic al Apocalipsei ar trebui să vă dea, ţie şi elevilor tăi, siguranţa că Dumnezeu, precum şi cei care îşi vor fi pus încrederea în El, va birui toate forţele lui Satan. Apocalipsa e atât o carte profetică, cât şi un manual al speranţei.

vezi lecţia 1 (pdf)

Duhul Dumnezeului celui viu - elev

 

Duhul Dumnezeului celui viu
Manualul elevului

Dumnezeu e profund preocupat de viaţa ta spirituală. El vrea ca tu să fii prosper din punct de vedere spiritual, nu doar „acceptabil”, iar slujbele Duhului Sfânt joacă un rol vital în umblarea ta cu Dumnezeu. Acest studiu biblic despre Duhul lui Dumnezeu te va ajuta să experimentezi o creştere spirituală de durată. Trăim într-un timp în care se vorbeşte mult despre Duhul Sfânt, dar se înţelege puţin. Deseori se acordă mai multă atenţie aşa-ziselor experienţe primite de la Duhul Sfânt decât învăţăturilor Bibliei cu privire la persoana şi lucrarea Lui. Puţine doctrine se aplică atât de natural la viaţă precum doctrina pe care o vom aborda în acest studiu biblic. Reţine: a însuşi adevărul nu este suficient. Spiritualitatea este rezultatul dependenţei de Duhul. Nu vom ajunge spirituali prin simpla participare la serviciile bisericii. Pe măsură ce vei citi şi vei studia, pune-ţi următoarele întrebări: ce ar trebui să fac pentru a răspunde la acest adevăr? Cum ar trebui să aplic ceea ce învăţ aici?

vezi cuprinsul

Duhul Dumnezeului celui viu - invatator

 

Duhul Dumnezeului celui viu
Manualul învăţătorului (CD)

Acest studiu biblic explică activităţile Duhului Sfânt care dau viaţă eternă şi prosperitate spirituală. Studiul acestui subiect poate fi unul dintre cele mai revoluţionare pe care le-ai făcut vreodată, nu pentru că materialul conţinut e unul ieşit din comun, ci pentru că vei aplica adevărurile în viaţa ta şi, mai apoi, îi vei cere Domnului împuternicire pentru a-i ajuta pe alţii să le descopere, să le însuşească şi să trăiască în lumina lor. Deseori învăţătorii claselor de adulţi fac greşeala de a crede că trebuie să îngrămădească într-o sesiune de 30-40 de minute tot ce este scris într-un manual de studiu biblic. Majoritatea lecţiilor din manualul de faţă conţin mai mult material decât vi putea să predai într-un timp atât de scurt. Şi aceasta pentru a te ajuta să aprofundezi subiectul. Roagă-te deci de mai multe ori pe săptămână pe măsură ce studiezi şi pregăteşti fiecare lecţie. Cere-i Duhului Sfânt să te călăuzească în aşa fel încât să alegi punctele care au cea mai mare imporanţă pentru elevii tăi.

vezi lecţia 1 (pdf)

Faptele apostolilor - elev

 

Faptele apostolilor - Naşterea, formarea şi expansiunea bisericii
Manualul elevului

Faptele apostolilor este o carte de istorie, de mărturie, de entuziasm misionar, de provocări întâmpinate şi provocări învinse, de intervenţie divină în viaţa oamenilor, de teologie şi trai creştin şi de practică a bisericii. Este totodată o carte care vorbeşte despre protecţia şi binecuvântările lui Dumnezeu rezervate poporului Său. E o carte care îi mustră pe cei ce nu urmează căile lui Dumnezeu, dar care oferă speranţă credincioşilor – bisericii Lui – care întâlnesc obstacole aparent de netrecut. Isus a zis în Matei 16:18: „Voi zidi Biserica Mea.” Şi aşa a făcut. Manualul de studiu intitulat Faptele apostolilor a fost conceput să te ajute să te familiarizezi cu naşterea şi creşterea bisericii lui Dumnezeu şi cu felul în care Isus Îşi apără şi binecuvântează biserica. Acest studiu biblic te va ajuta să preţuieşti valoarea istorică şi literară a cărţii Faptele apostolilor, precum şi să înţelegi scopul ei teologic, după care să răspunzi în mod corespunzător mesajului Scripturii.

vezi cuprinsul

Faptele apostolilor - invatator

 

Faptele apostolilor - Naşterea, formarea şi expansiunea bisericii
Manualul învăţătorului (CD)

„Iubeşte indienii, iubeşte şi chinezii, pe africanii negri şi albii toţi la fel” – copiii cântă aceste cuvinte la şcoala duminicală pentru a comunica faptul că Dumnezeu Îşi revarsă dragostea peste toţi oamenii. Şi aşa este. Acesta e mesajul bisericii. Titlul cursului reprezintă ideea centrală şi direcţia acestui studiu biblic. Pe de-o parte este un curs uşor de predat. Studiul începe în capitolul 1 şi pargurge întreaga carte, până la capitolul 28. Pe de altă parte, este un curs dificil de predat. Faptele apostolilor, ca oricare carte a Bibliei, este plină de adevăruri profunde şi fascinante, demne de a fi studiate. Însă timpul scurt şi atenţia din ce în ce mai redusă a elevilor asupra unei cărţi sau a unui subiect nu permit întotdeauna un studiu biblic detaliat. Aşadar, pe măsură ce te pregăteşti pentru acest curs, fii sensibil la nevoile şi dorinţele elevilor tăi.

vezi lecţia 1 (pdf)

Har nemarginit - elev

 

Har nemărginit - II Corinteni
Manualul elevului

Ce îţi vine în minte când auzi cuvântul „har”? O aptitudine naturală deosebită? Actele de cult din Biserica Ortodoxă? Poate că ştii definiţia clasica a harului: favoarea nemeritată a lui Dumnezeu. De regulă, asociem favoarea nemeritată a lui Dumnezeu cu mântuirea. Însă harul lui Dumnezeu merge dincolo de mântuire. Acesta oferă putere pentru viaţa comună, de zi cu zi, şi pentru încercările ieşite din comun (II Timotei 2:1). În Epistola a II-a către corinteni, Pavel a mărturisit despre harul lui Dumnezeu cu ajutorul căruia a biruit. De asemenea, a dovedit harul lui Dumnezeu în atitudinea să faţă de dificilii credincioşi corinteni. Iar vestea bună este că harul lui Dumnezeu îţi este disponibil şi ţie, în aceeaşi măsură. Când vei studia II Corinteni, foloseşte acest manual de studiu biblic, care cuprinde informaţii şi învăţături. Memorează versetele-cheie şi meditează la acestea. Răspunde la întrebările pe care le găseşti în fiecare lecţie. Cu cât mai mult efort vei depune în studiul personal al Epistolei a II-a către corinteni, cu atât mai mult vei creşte în harul nemărginit al lui Dumnezeu.

vezi cuprinsul

Har nemarginit - invatator

 

Har nemărginit - II Corinteni
Manualul învăţătorului (CD)

Harul lui Dumnezeu se revarsă peste noi în şuvoaie. Este fără plată, reconfortant şi nemărginit. Ne înalţă când suntem doborâţi şi ne întăreşte când suntem slăbiţi. Ne dă o credinţă neclintită în faţa îndoielilor şi o speranţă vie în mijlocul necazurilor. Harul care ne-a mântuit din păcat ne păzeşte paşii, însoţindu-ne până la cer. Nicio problemă nu ne va copleşi dacă ne încredem în harul care ne înconjoară şi nicio sarcină nu ne va depăşi dacă ne lăsăm echipaţi de el. Pe măsură ce vei parcurge acest studiu biblic, vei înţelege că harul lui Dumnezeu îţi este suficient, aşa cum a fost şi pentru Pavel. Prin credinţă, adapă-te continuu din harul ce izvorăşte din Epistola a II-a către corinteni. Condu-i pe elevi la această sursă binecuvântată şi încurajează-i să se adape şi ei. Astfel viaţa lor va fi mai bogată şi mai productivă.

vezi lecţia 1 (pdf)

O mantuire asa de mare - elev

 

O mântuire aşa de mare
Manualul elevului

Studiul biblic din acest trimestru are de-a face cu importanta doctrină a mântuirii. Ştim că majoritatea celor care vor participa la acest curs Îl vor fi primit pe Domnul Isus Cristos ca Mântuitor personal. Dacă eşti unul dintre aceştia, poate consideri că ştii tot ce se poate şti despre mântuire. Dar oare aşa este? Într-adevăr, poate că ştii îndeajuns pentru a fi mântuit. Cunoşti însă toate aspectele minunate ale acestui mare adevăr? Te provocăm să începi acest studiu fără idei preconcepute şi cu deschidere faţă de revelaţiile minunate ale Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vei face acest lucru, la sfârşitul acestui curs vei avea o nouă şi mai mare apreciere pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine şi în tine. Fie ca acest studiu să te facă să apreciezi mai mult decât oricând planul şi grija lui Dumnezeu cu privire la mântuirea ta. Şi fie ca acesta să-ţi dea zelul de a ajunge la cei nemântuiţi cu mesajul unei mântuiri aşa de mari.

vezi cuprinsul

O mantuire asa de mare - invatator

 

O mântuire aşa de mare
Manualul învăţătorului (CD)

Trăim într-un timp în care mulţi termeni biblici sunt necunoscuţi mulţimilor de oameni nemântuiţi din societatea noastră. Chiar şi multor creştini le este greu să explice lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru ei. Manualul de faţă prezintă ceea ce teologii numesc soteriologie, adică, doctrina mântuirii. Fiindcă abordează subiectul mântuirii, acest studiu biblic este important atât pentru cei mântuiţi, cât şi pentru cei nemântuiţi. Fiecare lecţie clădeşte asupra celei precedente, începând cu verdictul lui Dumnezeu privitor la condiţia omului: vinovat! În fiecare săptămână este prezentat un aspect diferit al mântuirii. În lecţia 13, noi, păcătoşii mântuiţi, vom înţelege că trebuie să fim preocupaţi de cei nemântuiţi din preajma noastră şi de nevoia pe care aceştia o au: Isus Cristos. Pe măsură ce elevii clasei tale învaţă mai mult despre mântuirea lor – cum a fost planificată, oferită şi aplicată – arată-le nevoia de a împărtăşi această mântuire şi altora.

vezi lecţia 1 (pdf)

Istoria Noului Testament - elev

 

Istoria Noului Testament
Manualul elevului

Istoria Noului Testament, un studiu biblic elementar al celor douăzeci şi şapte de cărţi ale Noului Testament, relatează povestea istorică şi cronologică a Bibliei de la Matei la Apocalipsa. Acest studiu biblic se focalizează asupra temelor majore ale întrupării şi lucrării lui Isus Cristos, a naşterii şi dezvoltării bisericii şi a nevoii unui trai creştin evlavios. De asemenea, subliniază locul central pe care Isus Cristos îl ocupă în planul de răscumpărare al lui Dumnezeu. Parcurgerea celor douăzeci şi şapte de cărţi ale Noului Testament într-un curs format din numai treisprezece lecţii poate fi o experienţă nouă pentru tine. Îţi va plăcea. Îţi va da oportunitatea de a vedea „întregul” Noului Testament în raport cu „părţile” acestuia. Te va ajuta să cunoşti Biblia de la Matei la Apocalipsa. Propune-ţi să fii prezent la fiecare lecţie. Propune-ţi să participi în mod activ la acest studiu al minunatului Cuvânt al lui Dumnezeu. Angajează-te în discuţii cu alţi participanţi la studiu pentru a-ţi mări cunoştinţele şi înţelegerea Noului Testament. Propune-ţi, de asemenea, să împărtăşeşti ce înveţi cuiva care nu poate participa la acest curs. Acest lucru va ajuta persoana respectivă să înveţe, iar pe tine te va ajuta să-ţi aprofundezi cunoştinţele despre istoria Noului Testament.

vezi cuprinsul

Istoria Noului Testament - invatator

 

Istoria Noului Testament
Manualul învăţătorului (CD)

Când punem mâna pe un roman deosebit de interesant, devenim atât de captivaţi încât îl citim dintr-o suflare. Zicem: „N-am putut să-l las din mână.” Avantajul unei asemenea acţiuni este că percepem continuitatea cărţii. Căpătăm o perspectivă de ansamblu. Când ajungel la final, începutul ne este încă proaspăt în minte. Deseori când citim Biblia de la un capăt la celălalt, facem acest lucru într-o lungă perioadă de timp. Aceasta poate dura câţiva ani. Dacă suntem mai dedicaţi, ne propunem să citim toată Biblia într-un an. Cu toate că această dorinţă este nobilă, ne lasă totuşi cu întrebări privitoare la modul în care toate părţile Bibliei se potrivesc. În acest trimestru vom parcurge Noul Testament în întregime. Deşi este o provocare, acest obiectiv merită efortul. Ne va ajuta să percepem unitatea Noului Testament şi să înţelegem mai bine viaţa lui Cristos şi istoria bisericii Lui. Istoria Noului Testament, un studiu biblic elementar al celor douăzeci şi şapte de cărţi ale Noului Testament, relatează povestea istorică şi cronologică a Bibliei de la Matei la Apocalipsa.

vezi lecţia 1 (pdf)

O viata solitara - elev

 

O viaţă solitară - Cristos în evangheliile sinoptice
Manualul elevului

Acest studiu biblic este menit să arate că Domnul Isus Cristos a fost într-adevăr şi în totalitate om, şi totuşi a fost separat, solitar şi unic în viaţa şi lucrarea Lui. Nu a fost vreodată cineva ca Isus, şi nici nu va fi. El a realizat ceea ce este esenţial pentru izbăvirea omului din păcat. Nimeni nu poate face ce a făcut Isus. A mai avut cineva o asemenea viaţă caracterizată de cunoştinţă, înţelegere, dragoste, compasiune, energie, putere şi personalitate? Atributele Lui L-au făcut să Se remarce şi, deseori, L-au determinat să trăiască o viaţă marcată de singurătate. El nu a fost singur în sensul că a fost dat uitării, ci în sensul că tovarăşii Lui nu au putut înţelege sau preţui ceea ce L-a deosebit de alţi oameni. Părinţii Lui nu L-au înţeles; El S-a dus singur la templu ca să vorbească cu evreii de frunte despre lucrurile Tatălui Său. Fraţii şi surorile Lui nu L-au înţeles; ei nu L-au ascultat, şi nici nu au crezut în El. Cu cât mai mult Şi-a manifestat unicitatea, cu atât mai mult i-a deranjat. Deci Isus Cristos a umblat singur chiar în mijlocul mulţimilor care deseori L-au împresurat. Acest studiu te va provoca să treci dincolo de experienţa ocazională de a crede în Cristos dintr-un sentiment al datoriei. Îţi va alimenta dorinţa şi convingerea din ce în ce mai mare că „viaţa [lui Cristos] a fost arătată, şi noi am văzut-o” (I Ioan 1:2). Această convingere personală ne îmboldeşte să-L vestim pe Cristosul cel viu celor care nu-L cunosc.

vezi cuprinsul

O viata solitara - invatator

 

O viaţă solitară - Cristos în evangheliile sinoptice
Manualul învăţătorului (CD)

Cei care au citit şi comparat cele patru evanghelii au descoperit că trei dintre acetea - Matei, Marcu şi Luca - au un conţinut similar, în timp ce o mare parte din relatările lui Ioan nu se regăseşte în ele. Primele trei evanghelii sunt deseori studiate împreună pentru că sunt evanghelii sinoptice, un termen derivat din cuvinte greceşti care înseamnă „a vedea împreună”. Problema sinoptică are de-a face cu întrebările ridicate de asemănările şi dieferenţele dintre acestea. Acest studiu biblic va arăta modul în care evangehlile sinoptice Îl prezintă pe Isus şi te va provoca să treci dincolo de experienţa ocazională de a crede în El dintr-un sentiment al datoriei. Îţi va alimenta dorinţa şi convingerea din ce în ce mai mare că „viaţa [lui Cristos] a fost arătată, şi noi am văzut-o” (I Ioan 1:2). Această convingere personală ne îmboldeşte să-L vestim pe Cristosul cel viu celor care nu-L cunosc.

vezi lecţia 1 (pdf)

Particularitatile biblice ale baptistilor - elev

 

Particularităţile biblice ale baptiştilor
Manualul elevului

Baptiştii onorează Biblia ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu şi au convingerea fermă că Scriptura este singura lor autoritate pentru credinţă şi practică. Baptiştii cred că trebuie să-şi conducă vieţile şi bisericile după Carte. Ei refuză să îngenuncheze în faţa oricărei autorităţi sau organizaţii din afara bisericii locale care încearcă să legifereze crezurile sau practicile lor. Istoria poartă mărturia devotamentului baptiştilor faţă de Mântuitor şi de Scriptură. Ei au plătit preţul suprem pentru apărarea credinţei. Au făcut mari eforturi misionare pentru a duce Evanghelia în toate colţurile lumii. Au apărat cauza Evangheliei şi au stârnit treziri spirituale. Şcolile lor duminicale au condus întotdeauna la învăţare şi creştere. Baptiştii biblici sunt cetăţeni buni şi creştini evlavioşi. Ei respectă legea şi practică moralitatea biblică. Ei cred în principiul „primeşti după cât munceşti”. Ei pun accent pe viaţa de familie, pe prietenie şi susţin sfinţenia vieţii umane. Ocazional, poţi întâlni baptişti care nu practică ceea ce predică, dar în general baptiştii sunt de încredere: comportamentul le oglindeşte convingerile. Pe măsură parcurgi acest studiu biblic, încearcă să înţelegi mai bine ce înseamnă a fi baptist. Apreciază fiecare particularitate şi trăieşte-o. Angajează-te ca, prin harul lui Dumnezeu, să fii un creştin care conferă încredere numelui „baptist”.

vezi cuprinsul

Particularitatile biblice ale baptistilor - invatator

 

Particularităţile biblice ale baptiştilor
Manualul învăţătorului (CD)

Baptiştii susţin că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Ei înţeleg că Dumnezeu a inspirat toată Scriptura şi i-a condus pe sfinţi să scrie cuvintele Sale. Deci credincioşii baptişti se supun autorităţii Scripturii. Atitudinea pe care o au faţă de Biblie îi face să declare: „Dumenezeu a zis. Eu cred acest lucru. Şi aşa rămâne.” Ei consideră bună predicarea dacă este biblică şi rea dacă este nebiblică. Se feresc de afirmaţii cum ar fi: „Biserica mea afirmă...” sau „Religia mea susţine...” Fiind oameni ai cărţii, ei spun: „Biblia afirmă...” Baptiştii se bucură de o moştenire nepreţuită. De-a lungul secolelor, bărbaţi şi femei care au avut convingeri similare cu ale baptiştilor au luptat pentru cauza libertăţii religioase şi au vestit Cuvântul vieţii la mii de oameni din întreaga lume. Ei au slujit ca un zid de apărare în favoarea demnităţii vieţii omeneşti şi pentru proclamarea valorii sufletului. Acum, când împărtăşeşti particularităţile biblice ale baptiştilor, încrede-te în Dumnezeu ca El să-ţi mărească dragostea faţă de Cartea care înseamnă atât de mult pentru tine şi fraţii tăi. Pregăteşte atent fiecare lecţie din acest studiu biblic şi predă-o cu claritate şi convingere. Comunică, prin exemple şi principii, ce înseamnă să fii baptist.

vezi lecţia 1 (pdf)

Voia lui Dumnezeu - elev

 

Voia lui Dumnezeu - Să o înţelegem şi să o aplicăm în viaţa de zi cu zi
Manualul elevului

Care este voia lui Dumnezeu? Credincioşii şi bisericile locale pun această întrebare pe măsură ce caută răspunsuri la o sumedenie de situaţii. Abordarea acestei întrebări dovedeşte o perspectivă spirituală asupra vieţii. Isus i-a învăţat pe ucenicii Săi să se roage ca voia lui Dumnezeu să se realizeze precum în cer aşa şi pe pământ. Cunoaşterea adevărului oferă călăuzire şi mângâiere credincioşilor şi bisericilor atât în vremuri bune, cat şi în vremuri grele. Pavel i-a provocat pe credincioşii romani să-şi prezinte corpurile şi să-şi transforme minţile, arătând prin aceasta că adevăraţii credincioşi trebuie să caute şi să preţuiască voia lui Dumnezeu (Rom. 12:1, 2). Voia lui Dumnezeu: să o înţelegem şi să o aplicăm în viaţa de zi cu zi te va ajuta să înţelegi că Dumnezeu are, în adevăr, o voie pe care credincioşii trebuie să o dorească, nu să o respingă, să o caute, nu să o ignore, să o îmbrăţişeze, nu să o ocolească. Cartea de faţă este un studiu biblic tematic despre suveranitatea lui Dumnezeu şi planul Său desăvârşit cu privire la creaţie. Se focalizează asupra caracterului şi planului etern al lui Dumnezeu, precum şi asupra aplicaţiei practice a voii lui Dumnezeu în viaţa credinciosului. Tema cărţii este următoarea: voia bună şi desăvârşită a lui Dumnezeu oferă pace şi călăuzire în ce priveşte prezentul şi o nădejde sigură în ce priveşte viitorul.

vezi cuprinsul

Voia lui Dumnezeu - invatator

 

Voia lui Dumnezeu - Să o înţelegem şi să o aplicăm în viaţa de zi cu zi
Manualul învăţătorului (CD)

Voia lui Dumnezeu: să o înţelegem şi să o aplicăm în viaţa de zi cu zi este un studiu biblic tematic despre suveranitatea lui Dumnezeu şi planul Său desăvârşit cu privire la creaţie. Acest curs se focalizează asupra caracterului şi a planului etern al lui Dumnezeu, precum şi asupra aplicaţiei practice a voii lui Dumnezeu în viaţa credinciosului. Adulţii care vor participa la acest curs vor avea, probabil, o anumită cunoştină şi înţelegere privitoare la doctrina voii lui Dumnezeu. În mod cert, ei vor avea felurite nevoi şi dorinţe personale pentru care participă la acest studiu biblic. Totuşi ei vor împărtăşi următoarele nevoi: trebuie să ştie că Dumnezeu are o voie şi că ei o pot cunoaşte şi aplica în viaţa de zi cu zi; trebuie să ştie cum să descopere voia lui Dumnezeu în viaţa lor personală; trebuie să cunoască modul în care sfinţii din vechime au răspuns la voia lui Dumnezeu; trebuie să dorească voia lui Dumnezeu în viaţa lor şi să o urmărească în fiecare zi.

vezi lecţia 1 (pdf)