Studii Biblice - Proiectul Tyndale
acasa despre noi studiu biblic articole comanda contact

studiu biblic: Noul Testament Vechiul Testament Cărţi

Sa prosperam in timpuri stresante - elev

 

Să prosperăm în timpuri stresante
Maualul elevului

Tensiune! Împotrivire! Încercări! Probleme! Conflicte! Griji! Greşeli! Gafe! Presiune! Încordare! Suferinţă! STRES! Oricine are parte de stres – stres obişnuit şi, adesea, stres neobişnuit produs de circumstanţe neobişnuite. Fiecare trebuie să înveţe să trateze stresul. Dumnezeu cunoaşte această nevoie şi ne-a dat nouă, credincioşilor, adevăr şi har pentru a face mai mult decât a „rezista“ ori „a izbuti cu chiu cu vai“ în timpuri stresante. Dumnezeu ne împuterniceşte să prosperăm în mijlocul stresului. Iar a prospera în timpuri stresante este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.

vezi cuprinsul

Sa prosperam in timpuri stresante - invatator

 

Să prosperăm în timpuri stresante
Maualul învăţătorului (CD)

Accentul principal şi rezultatul dorit al acestui studiu biblic este să prosperăm în timpuri stresante, şi nu să ne plângem, să rezistăm ori să cedăm. Putem prospera datorită promisiunii şi grijii lui Dumnezeu. Aceasta este totodată şi voia lui Dumnezeu (Ioan 10:10). Pe parcursul acestui studiu, Cuvântul lui Dumnezeu va fi prezentat pentru a-i ajuta pe elevi să-şi revizuiască perspectiva asupra stresului, renunţând la răspândita gândire negativă a necredincioşilor, care nu au viaţă în Cristos, sau a credincioşilor care nu sunt maturi în Cristos. Stresul va fi prezentat ca un dar bun din partea lui Dumnezeu, iar faptul de a prospera va fi prezentat ca o dorinţă a Lui pentru fiecare credincios.

vezi lecţia 1 (pdf)

Istoria Vechiului Testament - elev

 

Istoria Vechiului Testament
Maualul elevului

Istoria Vechiului Testament este o privire de ansamblu a Vechiului Testament. Aceasta este concepută pentru a-ţi oferi o imagine panoramică a revelaţiei şi răscumpărării lui Dumnezeu. E o poveste adevărată despre Dumnezeu şi acţiunile Sale în creaţie. Ca privire de ansamblu, acest curs poate fi înţeles mai bine ca fiind o „survolare”, şi nu o „călătorie cu opriri pentru a admira peisajul”. Este important să înţelegi acest lucru. Capacitatea de a privi Vechiul Testament ca un întreg se dobândeşte prin a nu te opri la fiecare punct interesant. Această capacitate va fi extrem de utilă când vei relua subiectele Bibliei ce nu sunt abordate într-o privire de ansamblu. Bucură-te de studiul biblic Istoria Vechiului Testament. Savurează ritmul rapid şi focalizarea asupra revelaţiei lui Dumnezeu şi a răscumpărării omului.

vezi cuprinsul

Istoria Vechiului Testament - invatator

 

Istoria Vechiului Testament
Maualul învăţătorului (CD)

Acest studiu biblic prezintă acţiunile lui Dumnezeu cu omul prin prisma autorevelaţiei şi răscumpărării Sale. Cuprinde o examinare cronologică a acţiunilor lui Dumnezeu cu omul, în special cu poporul Său Israel, după cum sunt relatate în Vechiul Testament. De asemenea, explică modul în care Dumnezeu a creat lumea şi Israelul şi ubliniază această explicaţie cu frecvente referinţe la dragostea, mila şi harul Lui. În final, studiul de faţă relatează fidelitatea lui Dumnezeu faţă de Israel şi câteva dintre binecuvântările importante pe care El le-a promis acestuia - cu precădere cele cuprinse în legămintele Lui cu poporul. Predă cu bucurie Istoria Vechiului Testament!

vezi lecţia 1 (pdf)

Din Eden in Egipt - elev

 

Din Eden în Egipt - Studii în Geneza
Maualul elevului

Studiul biblic Din Eden în Egipt ne măreşte încrederea în fidelitatea cu care Dumnezeu Îşi îndeplineşte promisiunile şi scopurile. Studiind cartea Geneza, observăm în repetate rânduri că Dumnezeu a dat rasei umane privilegii şi responsabilităţi pe care aceasta le-a irosit. De la primul test al dragostei faţă de El şi până la tratamentul pe care Iosif l-a primit din partea fraţilor săi, putem urmări eşecurile oamenilor decăzuţi. Din fericire însă putem urmări şi evenimentele orchestrate de Dumnezeul nostru suveran. El nu S-a abătut niciodată de la obiectivele Sale, şi nici nu Şi-a amânat vreo promisiune, nici măcar pentru o clipă. Pe măsură ce vei parcurge acest studiu biblic, minunează-te de planul de răscumpărare al lui Dumnezeu. Lasă ca harul şi îndurarea Lui să-ţi încălzească inima. Fii uimit de modul în care El a ales oameni slabi şi i-a făcut instrumente ale binecuvântării Lui. Lasă-te copleşit de înţelepciunea şi puterea Lui când iei în considerare intervenţia Lui în istorie pentru a-Şi îndeplini voia. Fie ca tot ce înveţi despre Dumnezeu să te determine la acţiune. Încrede-te în El şi ascultă-L zilnic, şi cu siguranţă El va îndeplini toate promisiunile pe care ţi le-a făcut.

vezi cuprinsul

Din Eden in Egipt - invatator

 

Din Eden în Egipt - Studii în Geneza
Maualul învăţătorului (CD)

Cursul Din Eden în Egipt examinează promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avraam şi urmaşilor lui, dar prezintă şi fidelitatea pe care El a arătat-o înainte şi după perioada în care Avraam a trăit. Această fidelitate este în contrast izbitor cu neputinţa umană şi deci scoate la lumină implicarea neîncetată a lui Dumnezeu în viaţa lui Adam şi Eva, Noe, Avraam, Isaac, Iacov şi Iosif. Dumnezeu a oferit răscumpărare din păcat, putere la nevoie, protecţie în timpuri primejdioase, bucurie în întristări, călăuzire în vremuri de confuzie, înţelepciune pentru cei neştiutori, pace celor tulburaţi şi, întotdeauna, prezenţa Sa. Pe măsură ce-i conduci pe elevi prin filele Genezei, ajută-i să înţeleagă că Dumnezeul lui Avraam, Isaac, Iacov şi Iosif este şi Dumnezeul lor. Promisiunile pe care El le-a făcut celor din vechime sunt irevocabile. La fel sunt şi promisiunile pe care ni le-a făcut nouă. Nimic nu poate zădărnici aceste promisiuni, şi nici nu-L poate convinge pe Dumnezeu să Şi le retragă – nici măcar neputinţa umană. În consecinţă, împreună cu elevii tăi, poţi triumfa zilnic prin credinţă, având certitudinea că Dumnezeu Îşi va respecta promisiunile. Fie ca acest studiu biblic să vă ajute, pe tine şi pe elevi, să vă bizuiţi pe promisiunile lui Dumnezeu!

vezi lecţia 1 (pdf)

Revendica victoria - elev

 

Revendică victoria - Cartea Iosua
Manualul elevului

Ce promisiune i-a făcut Dumnezeu lui Iosua? Fiecare centimetru peste care va călca în Canaan va fi al său. Nu dacă, poate sau dar! Promisiunea a fost invariabilă. Canaaniţii erau războinici cu experienţă, şi nu aveau să cedeze cu una cu două. Erau hotărâţi să lupte cu înverşunare. Şi, pentru a face situaţia şi mai complicată, unii dintre ei conduceau care de fier. Iosua cunoştea aceste lucruri. Cu patruzeci de ani în urmă, el se alăturase unei echipe de spioni trimise în misiune în Canaan. Pe lângă uriaşi şi cetăţi fortificate, spionii au descoperit că ţara era aşa cum zisese Dumnezeu – bogată şi productivă. Numai Iosua şi Caleb i-au îndemnat pe izraeliţi să intre şi să ia ţara în stăpânire. Ceilalţi au prezis un dezastru dacă Israel va invada Canaanul. Aşa cum se întâmplă deseori, majoritatea necredincioasă s-a concentrat asupra obstacolelor, pe când minoritatea credincioasă a privit dincolo de obstacole şi a văzut puterea şi fidelitatea lui Dumnezeu. Poate ca întâmpini provocări foarte mari: o boală gravă, o ispită puternică, un program de lucru extrem de încărcat, o problemă de familie, o criză financiară sau pierderea locului de muncă. Crezi promisiunile lui Dumnezeu şi revendici victoria, ştiind că puterea şi fidelitatea Lui sunt la fel de sigure azi cum au fost atunci când Iosua a intrat în Canaan? Pe măsură ce parcurgi acest studiu biblic, înfruntă cu credinţă fiecare provocare pe care ţi-o aduce viaţa. Să ştii că eşti mai mult decât biruitor prin Cristos. Revendică victoria!

vezi cuprinsul

Revendica victoria - invatator

 

Revendică victoria - Cartea Iosua
Manualul învăţătorului (CD)

În acest studiu biblic îl vei întâlni pe noul conducător al lui Israel la graniţa Canaanului. El este Iosua, căruia Dumnezeu i-a poruncit să ia locul lui Moise şi să însoţească Israelul în Ţara făgăduinţei. Înarmat cu promisiunile divine şi nerăbdători să cucerească ţara Canaan, Iosua a inspirat credinţăşi curaj noii generaţii de izraeliţi. Aceste calităţi nu se învechesc niciodată şi se potrivesc perfect unei vieţi creştine triumfătoare. Îi vei sluji bine pe elevi dacă vei prezenta fiecare lecţie astfel încât credinţa şi curajul lor să crească. Ca în timpul lui Iosua, astăzi luptele nu contenesc, însă victoria este asigurată prin credinţa în Dumnezeu şi puterea pe care Duhul şi Cuvântul Lui o dau. Fie ca Domnul să folosească acest studiu biblic pentru a vă inspira şi a vă echipa să revendicaţi victoria!

vezi lecţia 1 (pdf)

Sa umblam intelept intr-o lume nebuna - elev

 

Să umblăm înţelept într-o lume nebună - Studii în Proverbe
Manualul elevului

Să umblăm înţelept într-o lume nebună este un studiu al Proverbelor. Prezintă înţelepciunea lui Dumnezeu ca un mod de viaţă – un mod de a trăi în fiecare zi într-o lume de-a dreptul nebună. Acest curs prezintă punctul de plecare şi valoarea înţelepciunii care vine de la Dumnezeu. Cursul ne focalizează atenţia asupra nouă subiecte comune şi relevante ale secolului douăzeci şi unu. Acestea includ importanţa autodisciplinei, a reputaţiei, valoarea hărniciei şi nevoia purităţii sexuale. Vei înţelege că Proverbele ne învaţă despre umilinţă, generozitate şi sinceritate. De asemenea, vei observa valoarea unei bune alegeri a cuvintelor, precum şi valoarea unei prietenii fidele. Lipsa înţelepciunii în oricare dintre aceste domenii pare să constituie suma şi substanţa buletinelor de ştiri. Lumea oferă sfaturi greşite – chiar nebuneşti – în ce priveşte aceste subiecte. Să umblăm înţelept într-o lume nebună prezintă înţelepciunea perfectă a lui Dumnezeu pentru viaţa de azi. Acest studiu biblic al Proverbelor oferă sfaturi potrivite şi de durată – sfaturi ce se dovedesc satisfăcătoare, promovează un sentiment de pace şi oferă siguranţa aprobării lui Dumnezeu.

vezi cuprinsul

Sa umblam intelept intr-o lume nebuna - invatator

 

Să umblăm înţelept într-o lume nebună - Studii în Proverbe
Manualul învăţătorului (CD)

Să umblăm înţelept într-o lume nebună constituie o introducere de bază a cărţii Proverbele. În plus, arată înţelepciunea desăvârşită a lui Dumnezeu în ce priveşte nouă situaţii relevante pe care adulţii le întâmpină azi. Acest studiu biblic al proverbelor le oferă adulţilor o suficientă înţelegere a cărţii, astfel încât ei vor putea să continue studierea, aplicarea şi practicarea înţelepciunii lui Dumnezeu şi în alte domenii ale vieţii cotidiene în care înţelepciunea nebună este prezentă.

vezi lecţia 1 (pdf)

Conducere influenta - elev

 

Conducere influentă - Ezra şi Neemia
Manualul elevului

Acest curs este un studiu biblic al cărţilor Ezra şi Neemia, având accentul pus pe conducerea care se realizează printr-o influenţă evlavioasă. Este destinat tuturor credincioşilor care doresc să împlinească voia Dumnezeu, fie că au o poziţie sau o slujbă „oficială”, fie că nu. Acest studiu biblic subliniază principiile universale şi fundamentale ale conducerii care pot fi aplicate situaţiilor obişnuite din viaţă. La sfârşitul acestui studiu, trebuie să fii în stare: să rezumi cărţile Ezra şi Neemia; să numeşti şi să explici principiile de bază ale conducerii influente care se găsesc în cărţile Ezra şi Neemia; să compari şi să pui în contrast aceste principii de bază ale conducerii influente cu biserica de azi; să accepţi, să apreciezi şi să foloseşti principiile evlavioase ale conducerii influente.

vezi cuprinsul

Conducere influenta - invatator

 

Conducere influentă - Ezra şi Neemia
Manualul învăţătorului (CD)

Acest curs este un studiu biblic a două cărţi – Ezra şi Neemia – care înregistrează întoarcerea exilaţilor iudei din Babilon. Ezra şi Neemia revelează totodată fidelitatea lui Dumnezeu faţă de promisiunea Sa făcută lui Israel pe care o găsim în Ieremia 25:11, 12 şi 29:10. Fidelitatea şi ajutorul lui Dumnezeu faţă de poporul Său constituie un subiect major al acestor două cărţi. Ambele tratează proiectul de reconstrucţie. Ezra consemnează reconstruirea templului la Ierusalim, iar Neemia, reconstruirea zidurilor Ierusalimului. Ambele cărţi pun un mare accent pe calitatea conducerii necesare pentru a realiza proiecte importante şi imposibil de realizat din punct de vedere omenesc. Acest subiect al conducerii este lucrul accentuat în studiul Conducere influentă. Se poate învăţa mult din Ezra şi Neemia despre caracterul şi obiceiurile conducătorilor pe care Dumnezeu îi alege şi îi foloseşte pentru a îndeplini astăzi proiectele şi lucrările Sale. Cu siguranţă conducerea este necesară astăzi. În esenţă, fără conducere haosul domneşte, frustrarea creşte, resursele sunt folosite greşit, viziunea se pierde şi speranţele se risipesc. Deseori aceste rezultate au efecte de lungă durată atât asupra organizaţiilor, cât şi a grupurilor care au nevoie de conducere şi a celor care au suferit datorită absenţei ei.

vezi lecţia 1 (pdf)

Cantece care merg la inima - elev

 

Cântece care merg la inimă - Psalmi selectaţi
Manualul elevului

Cartea Psalmilor vorbeşte foarte mult despre sentimentele oamenilor faţă de Dumnezeu, de prieteni, de familie şi de lumea în care trăim. Cu aceste trăiri lăuntrice ale psalmiştilor ne putem identifica adesea şi noi înşine. Este vorba de frustrare, goliciune sufletească, depresie, împlinire, speranţă, bucurie. Călătorind pe drumurile întortocheate şi periculoase ale vieţii, autorii şi-au zugrăvit în psalmi reacţiile şi emoţiile. Examinând în acest studiu biblic câteva dintre aceste alese cântări, care ating cele mai sensibile corzi ale sufletului, vei primi îndemn şi încurajare pe calea credinţei.

vezi cuprinsul

Cantece care merg la inima - invatator

 

Cântece care merg la inimă - Psalmi selectaţi
Manualul învăţătorului (CD)

Este nevoie de inimă şi de minte pentru a-L cunoaşte pe Domnul, a-I aduce închinare, a-L asculta şi a arunca asupra Lui toate grijile. Vorbind despre copiii lui Israel, Domnul a zis: „O! de ar rămâne ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!” (Deut. 5:29). David, scriitorul multor psalmi ai Bibliei, l-a îndemnat pe fiul său Solomon: „Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor” (I Cr. 28:9). Secole mai târziu, Isus a declarat: „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Mt. 5:8). Aceste cuvinte din Scriptură ne ajută să trecem de la o abordare intelectuală rece a creştinismului la o părtăşie personală caldă cu Tatăl nostru ceresc. Mintea şi inima trebuie să lucreze împreună. Credinţa fără minte e oarbă, în timp ce credinţa fără inimă e indiferentă. Pe măsură ce vei preda psalmii prezentaţi în acest studiu biblic, antrenează-ţi mintea să priceapă adevărurile oferite şi dedică-ţi inima să aplice aceste adevăruri. Lasă ca psalmii să te aducă mai aproape de Domnul, să te învioreze şi să te provoace. Apoi ajută-i pe elevi să-şi însuşească aceste adevăruri în inimă şi în minte.

vezi lecţia 1 (pdf)